วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่8

การวางโครงสร้างไดอะแกรมการทำงาน
- Group4 Love World - สมาชิก
- Preproduct. ion
- Production
- Post-production

1 เขียนเรื่องโดย......
2 ทำStory
3 ออกแบบฉากตามเนื้อเรื่องโดย....
4 ออกแบบตัวละครโดย....

สัปดาห์ที่ 7


   สอนการดาว์โหลดไฟล์เสียงจากhttp://www.freesfx.co.uk/ ซึ่งในเว็บมีเสียงต่างๆให้เราดาว์นโหลดได้มากมาย และสามารถเลือกเสียงต่างๆตามที่เราต้องการ สามารถระบุได้ว่าเราต้องการเสียงอะไรแล้วเลือกฟังได้เลย ไฟล์เสียงต่างๆสามารถนำไปใช้กับการทำงานต่างๆในรายวิชา ถือว่าเป็นเว็บที่น่าสนใจอีกหนึ่งเว็บในการทำงาน

สัปดาห์ที่ 6

           อาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มในชั้นเรียน นำงาน   Adobe Design Achievement Awards ประจำปี พ.ศ.2555  มานำเสนอ Story Board และอาจารย์ประจำวิชาจะช่วยแนะนำ แก้ไขและปรับปรุง หลังจากที่แต่ละกลุ่มนำเสนอแล้ว ถ้าเนื้อเรื่องผ่าน อาจารย์ยังได้สั่งให้ไป ศึกษาการทำ Animatic มา และทำการลงสีในงานของกลุ่มมานำเสนอในอาทิตย์ถัดไป

สัปดาห์ที่ 4

อาจารย์ประจำวิชาได้แนะนำวิธีการทำเอกสาร google docs. ให้ถูกต้องก่อนจะส่งงาน ว่าต้องเอาตรามหาลัยวิทยาลัยขึ้นด้านบนก่อนเสมอ แล้วค่อยใส่ข้อมูลของตัวเองตามลงมา ร่วมถึงการสร้าง Banner สำหรับเว็ปบล๊อกตัวเองว่าควรใส่ข้อมูลตัวเองพร้อมรูปตัวเราเอง จากนั้นอาจารย์ประจำวิชายังคงแนะวิธีสืบค้นว่า Banner คืออะไร มีขนาดเท่าไร ใช้ว่างตำแหน่งตรงไหนของหน้าเว็ป และยังสอนการทำ Presentation ให้ใส่ Templates เป็นของอาจารย์ประจำวิชาแทน ก่อนที่อาจารย์ประจำวิชาจะได้แจก Programs software ต่าง ๆ ดังนี้

- Crazy Talk Pro
 
- Toon Boom

 

- Camtasiaวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 3


การเรียนครั้งที่3

สอนเรื่องขั้นตอนการนำเสนอ .Gif Banner ในการส่งแบบงานไปให้อาจารย์ดู
การจัดการหน้า Blogspot การใส่ Banner ขั้นตอน 3 ส.
1.สืบค้น
2.สร้าง
3.สรุป
งาน..
ให้ไปสร้าง banner ให้สมบูรณ์ และ มีเอกสารขั้นตอนการทำงาน

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

13 ธ.ค.54 สัปดาห์ ที่ 2

ศึกษาเกี่ยวกับ www.screen-o-matic.com  เป็นโปรแกรมฟรี เครื่องมือ online สำหรับการบันทึกหน้าจอ
สอนการ Record และ upload ไปยัง Youtube หรือเก็บไว้ในเครื่องนั้นๆ เข้าไปศึกาาระบบ Dokeos และสมัครรายวิชา Arti3322 และเตรียมพร้อมการสอบในระบบ Dokeos

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 1


สัปดาห์ที่ 1 วิชา Animation Design


แนะนำรายวิชา ชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน และ เตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคเรียน 
    คราวหน้า สอบ Pre test  เตรียม ดินสอ 2B , สมุดจด , แฟ้มขนาด A4 , กระดาษลอกลาย , เมาส์ปากกา , ปากกาดำ 

           ให้นักศึกษาไปหาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการสร้างภาพยนต์มาคนละ 2 คำ เพื่อไปรายงานหน้าห้องเพื่อเป็นความรู้ ในการเรียนครั้งต่อๆ ไป